SHOP

Aeon Mall Hà Đông shop

Địa điểm

T115, Aeon Mall Hà Đông,
Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Giờ làm việc

T2 – T6: 10:00 – 22:00
T7, CN: 9:00 – 22:00