HỒ SƠ CÔNG TY

Tên Công ty               

Công ty TNHH ESTELLE Việt Nam


Tổng giám đốc

YAMAGUCHI CHIKARA


Địa chỉ                               

Ngô Yến, An Hồng, An Dương, Hải Phòng

TEL:0225-359-4022


Mặt hàng kinh doanh                              

Sản xuất trang sức

Kinh doanh chuỗi cửa hàng trang sức ESTELLE.

Kinh doanh chuỗi cửa hàng trang sức & phụ kiện, Bloom.

Kinh doanh chuỗi cửa hàng kính mắt TOKYO GLASS COMPANY