Chính sách bảo mật

Khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi tại các cửa hàng, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin như dưới đây.
1. Tên khách hàng
2. Ngày sinh
3. Giới tính
4. Tuổi
5. Số điện thoại
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn phù hợp với Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân;
Ⅰ. Mục đích chính của chúng tôi trong việc thu thập thông tin cá nhân là cung cấp cho bạn một dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả
Ⅱ. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích theo dõi dịch vụ, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mua hàng, giải đáp thắc mắc và phản hồi của bạn.
Nhằm mục đích cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng với chất lượng cao nhất (trước và sau bán hàng), chúng tôi cần sự chấp thuận của bạn về việc cung cấp thông tin cá nhân, những thông tin này sẽ được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập hoặc sử dụng trái phép trong khả năng của chúng tôi.
Trước khi chúng tôi thu thập thông tin khách hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn ký thỏa thuận.