Đối với kính mát để bảo vệ mắt và vùng xung quanh mắt nên sử dụng Big frame. Lựa chọn Color lens phù hợp với mọi kính mát có độ thời trang.

※ Vì số lượng sản phẩm trưng bày có hạn, kính mong quý khách thông cảm khi hết hàng.

BE1901SP-3

BE1901SP-3

1,500,000 VND
BE1902SP-1

BE1902SP-1

1,500,000 VND
BE1903SP-3

BE1903SP-3

1,500,000 VND
CV1903SP-1

CV1903SP-1

1,500,000 VND
CV1904SP-2

CV1904SP-2

1,500,000 VND
SR1905SM-1

SR1905SM-1

1,500,000 VND
SR1907SM-3

SR1907SM-3

1,500,000 VND
\ new /
SR1908SM-3

SR1908SM-3

1,500,000 VND
\ new /
SR1910SP-1

SR1910SP-1

1,500,000 VND