Trong môi trường doanh nghiệp nên sử dụng gọng kính có thiết kế tạo phong thái tự tin và chuyên nghiệp. Tròng kính chống ánh sáng xanh phát ra từ máy tính và màn hình điện thoại tránh mỏi mắt, đau đầu giúp bạn nâng cao hiệu quả công việc.

※ Vì số lượng sản phẩm trưng bày có hạn, kính mong quý khách thông cảm khi hết hàng.

BE1826-2

BE1826-2

2,200,000 VND
BE1841-1

BE1841-1

1,000,000 VND
BE1843-1

BE1843-1

1,000,000 VND
BE1856-2

BE1856-2

1,000,000 VND
FK1901BM-2

FK1901BM-2

1,500,000 VND
FKU0017-1

FKU0017-1

2,200,000 VND
MS-E228PB-1

MS-E228PB-1

2,200,000 VND
NE1903CM-3

NE1903CM-3

2,200,000 VND
WBU0013-2

WBU0013-2

2,200,000 VND